#googleads #ads

Jak zaplanować działania na rynkach zagranicznych z wykorzystaniem Google Ads

Paweł Adamiec Paweł Adamiec

W dzisiejszym globalnym środowisku biznesowym, rozwój na rynkach zagranicznych jest niezwykle ważnym czynnikiem sukcesu dla wielu firm. Eksportowanie produktów i usług poza granice kraju może otworzyć nowe możliwości wzrostu, zwiększyć udziały w rynku oraz przynieść większe zyski. Jednakże, aby osiągnąć sukces na międzynarodowych rynkach, konieczne jest odpowiednie planowanie i skuteczne działania marketingowe.

W tym kontekście Google Ads, platforma reklamowa oferowana przez Google, może być niezwykle przydatnym narzędziem do skutecznego promowania swojej firmy i produktów na rynkach zagranicznych. Google Ads umożliwia precyzyjne targetowanie, mierzenie wyników kampanii reklamowych oraz dostęp do szerokiej gamy narzędzi analitycznych, które pomagają w podejmowaniu strategicznych decyzji marketingowych.

Kluczowe etapy ekspansji na rynki zagraniczne z Google Ads

Rozpoczynając działania na rynkach zagranicznych z wykorzystaniem Google Ads, należy pamiętać o kluczowych fazach, które należy uwzględnić: planowanie, przygotowanie i działanie.

W fazie planowania należy dokładnie określić, na które rynki chcemy skierować nasze reklamy, uwzględniając potencjał i koszty związane z takimi działaniami.

Następnie, w fazie przygotowania, konieczne jest dostosowanie naszego biznesu do miejscowych realiów, takich jak język, kultura, preferowane formy płatności i logistyka. Dopiero po wykonaniu tych dwóch faz możemy przejść do trzeciej fazy, czyli do samych działań na rynku.

Market Finder
Źródło: Google Market Finder – lista rynków docelowych.

Ważne jest, aby korzystać z różnych narzędzi dostępnych w ramach platformy Google Ads, takich jak Google Market Finder, Planer Słów Kluczowych i Tłumacz Google. Narzędzia te umożliwiają analizę rynków, identyfikację odpowiednich słów kluczowych, tłumaczenie treści reklamowych i estymację budżetu na kampanie reklamowe. Dzięki nim możemy dokładniej ocenić potencjał rynków zagranicznych i lepiej dostosować nasze działania do lokalnych warunków.

Pamiętajmy również o istotności dostosowania naszego biznesu do miejscowych realiów. Przetłumaczenie stron i aplikacji na języki miejscowe, dostosowanie komunikacji w reklamach, stworzenie domen lokalnych, zadbanie o logistykę dostaw i obsługę klienta to tylko niektóre aspekty, które warto wziąć pod uwagę w fazie przygotowania.

Skuteczne reklamy na rynkach zagranicznych dzięki Google Ads

Biorąc pod uwagę zarówno narzędzia dostępne w ramach Google Ads, jak i lokalne czynniki biznesowe i kulturowe, możemy skutecznie wdrożyć strategie reklamowe na rynkach zagranicznych. Kluczem do sukcesu jest systematyczne planowanie, precyzyjne dostosowanie i ciągłe monitorowanie wyników, aby dostosować nasze działania w odpowiedzi na zmieniające się warunki na rynku zagranicznym.

Spis działań, które należy wykonać przed uruchomieniem działań eksportowych

  1. Wybór rynków docelowych: Na początku należy zdecydować, na które rynki zagraniczne chcemy skierować nasze reklamy. Można korzystać z narzędzi takich jak Google Market Finder, które pomogą porównać potencjał i koszty związane z różnymi rynkami.
  2. Analiza słów kluczowych: Wykorzystując narzędzia takie jak Google Translate i Planer Słów Kluczowych w Google Ads, można zbadać, jakie słowa kluczowe są popularne w danym języku i kraju. To pomoże dostosować reklamy do lokalnych preferencji.
  3. Estymacja budżetu: Na podstawie analizy słów kluczowych i innych czynników, można oszacować potencjalny budżet potrzebny na działania reklamowe na danym rynku.

Faza druga – przygotowanie:

  1. Lokalizacja biznesu: Przed uruchomieniem reklam warto dostosować stronę internetową, aplikację i komunikację reklamową do miejscowych realiów. Przetłumaczenie treści na język lokalny, dostosowanie płatności, obsługi klienta i innych aspektów biznesowych jest istotne.
  2. Badanie lokalnych uwarunkowań: Korzystając z narzędzi takich jak Google Market Finder i My Export Readiness Score, można zdobyć informacje o miejscowych preferencjach płatniczych, zwyczajach zakupowych, czasach dostaw i innych czynnikach istotnych dla sukcesu na danym rynku.
  3. Dostosowanie strategii: Na podstawie zebranych informacji można dostosować strategię reklamową, ofertę produktową i inne elementy działań marketingowych do oczekiwań i potrzeb miejscowych klientów.
  4. Budowanie zaufania: Ważne jest budowanie zaufania klientów na nowym rynku. Rzetelne recenzje, pozytywne doświadczenia klientów i odpowiednia obsługa są kluczowe dla przekonania nowych klientów do skorzystania z naszych usług.

Należy pamiętać o tym, że planowanie i przygotowanie są kluczowe dla skutecznych działań na rynkach zagranicznych. Google Ads i narzędzia dostępne w ramach platformy mogą być użyteczne w procesie analizy rynku i dostosowania strategii reklamowej, jednak nie są to jedyne czynniki determinujące sukces. Warto również brać pod uwagę lokalne aspekty biznesowe i kulturowe, aby zbudować silną obecność na rynku zagranicznym.

My Export Score by Market Finder
Źródło: Narzędzie My Export Score by Market Finder – przykładowy wynik dla witryny otrzymany po wypełnieniu kwestionariusza pytań.

Etap końcowy następuje po uruchomieniu reklam i rozpoczęciu działań. W tej fazie istotne jest odpowiednie reagowanie na zebrane dane z rynku, skalowanie, eksperymentowanie oraz optymalizacja działań. Wiele aspektów tej pracy przypomina standardowe zadania specjalisty Google Ads i Google Analytics, jednak należy pamiętać, że dotyczy ona zupełnie nowego środowiska.

Czy wejście z reklamą na rynki zagranicznego jest odpowiednie dla Twojego biznesu? Czy znasz 7 grzechów głównych eksportu? Zapoznaj się z całym artykułem, opublikowanym w majowym numerze Ecommerce w Praktyce (maj 2023). Jeśli czujesz, że na trudnej drodze rozwoju swojego biznesu potrzebujesz wsparcia doświadczonego specjalisty data.rocks, wśród których jest autor tego artykułu, koniecznie skontaktuj się z nami!

Potrzebujesz wsparcia w tym temacie?

Napisz do nas