Zasady przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej www.data.rocks

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w data.rocks oraz na stronie internetowej www.data.rocks.   

 

KIM JESTEŚMY

Administratorem Twoich danych osobowych jest data.rocks sp. z o.o. sp. k. (dalej „data.rocks”). Mamy siedzibę w Warszawie przy ul. Człuchowskiej 66B/41.  Kontakt z nami możliwy jest pod mailem hello@data.rocks lub listownie pod adresem: data.rocks sp. z o.o. sp. k., ul. Człuchowska 66B/41, 01-360 Warszawa. Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie prowadzenia działań marketingowych oraz analityki internetowej, wykorzystując do tych czynności markę ”data.rocks”.

 

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy głównie od Ciebie. Jeśli jesteś naszym klientem, podajesz nam swoje dane przy okazji kontaktu w sprawie naszych usług. Jeśli jesteś naszym kontrahentem (tzn. współpracujemy biznesowo), podajesz nam swoje dane przy okazji kontaktu w sprawie współpracy, a także w całym toku tej współpracy, np. w ramach korespondencji e-mail. Twoje dane kontaktowe mogliśmy również uzyskać od kogoś w Twojej organizacji (np. poprzez wskazanie Ciebie w umowie o współpracy jako osoby odpowiedzialnej za kontakt lub po prostu poprzez dodanie Ciebie do wiadomości (DW) w ramach bieżącej korespondencji).

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu, Twoje dane pozyskujemy w wyniku korespondencji prowadzonej za pośrednictwem hello@data.rocks 

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

1. Świadczenie usług naszym klientom
Jeśli jesteś lub chciałbyś zostać naszym klientem, to Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu świadczenia naszych usług oraz ich rozliczenia na gruncie podatkowym.

2. Prowadzenie naszego serwisu, w tym statystyk Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu www.data.rocks

3. Współpraca z kontrahentami
Jeśli z nami współpracujesz lub chciałbyś/chciałabyś z nami współpracować w relacjach biznesowych, to Twoje dane osobowe (np. jako właściciela firmy/instytucji albo pracownika firmy/instytucji) będziemy przetwarzać w celu nawiązania i prowadzenia takiej współpracy.

4. Wszelka korespondencja e-mail
Jeśli kontaktujesz się z nami przez e-mail w innych sprawach niż wskazane powyżej, podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu związanym z daną korespondencją. Może to być wykonywanie przez nas usług, zamawianie określonych świadczeń lub dostaw, rekrutacja, albo inne działanie związane z naszą firmą.

 

JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy przede wszystkim Twoje dane kontaktowe, a także dane o firmie/instytucji, w której pracujesz, np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, historia Twojej komunikacji z nami, informacje o źródłach pozyskania Twoich danych, nazwa firmy/instytucji, NIP, historia korzystania z naszych usług. Mogą to być również dodatkowe informacje o sobie, które mogłaś/mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub które mogłeś/mogłaś podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym przedstawicielem, a także udzielone przez Ciebie zgody.

Ponadto zbieramy również informacje o sposobie korzystania przez Ciebie ze strony www.data.rocks w tym Twój numer IP oraz informacje o urządzeniu, z którego korzystasz (np. przeglądarka), jeżeli wyrazisz zgodę na używanie plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w Internecie, przechowywane na Twoim urządzeniu. Dzięki plikom cookies możemy:
– dbać o sprawne oraz bezpieczne działanie naszej strony – zabezpieczamy ją np. przed działaniem robotów (programów, które automatycznie badają zawartości naszej strony);
– sprawdzać statystyki dotyczące korzystania z naszej strony – budujemy zbiorcze, anonimowe statystyki odwiedzin i działań w naszym serwisie. Współpracujemy z firmami partnerskimi (usługa Google Analitycs), które mogą umieszczać na Twoim urządzeniu pliki cookies (są to tak zwane cookies podmiotów trzech, ang. third-party cookies). Podmioty te mogą zbierać informacje o Twojej aktywności na naszej stronie. W każdej chwili możesz zmienić zasady wykorzystywania cookies na Twoim urządzeniu wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach przeglądarki:

Do czasu ewentualnej zmiany opcji dotyczących plików cookies nasi partnerzy będą korzystać z technologii cookies. Zablokowanie plików cookies może wpłynąć negatywnie na korzystanie z naszej strony.

Jeżeli chodzi o narzędzia analityczne to pochodzą od paru podmiotów. Są nimi Google Inc. oraz Facebook Inc. Crazy Egg Inc., HotJar Ltd.,  jednak nie dowiedzą się na bazie udostępnionych danych o Twojej dokładnej tożsamości. Więcej możesz się dowiedzieć: pod linkami: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ https://www.facebook.com/about/privacyshield https://www.facebook.com/about/privacy/, https://www.crazyegg.com/privacy , https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.

A tu możesz ograniczyć informacje, jakie dostaje Google Inc: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych różni się w zależności od tego, w jakim celu je przetwarzamy. I tak:

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Okres, przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:

 

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane mogą być udostępniane dostawcom różnego rodzaju usług, które wiążą się z prawem dostępu do Twoich danych. Są to podmioty prowadzące naszą obsługę techniczną oraz informatyczną, np. dostawcy rozwiązań IT (usługi telekomunikacyjne, dostawcy oprogramowania, dostawcy poczty elektronicznej, dostawcy hostingu). Każdemu z ww. podmiotów ujawniamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail hello@data.rocks lub listownie pod adresem: data.rocks sp. z o.o. sp. k., ul. Człuchowska 66B/41, 01-360 Warszawa.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać, jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz czego się w związku z tym domagasz. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

PRAWO DO SPRZECIWU

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw, chyba że Twoje żądanie sprzeciwia się obowiązkowi, które nakładają na nas przepisy prawa.
Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres hello@data.rocks lub listownie pod adresem: data.rocks sp. z o.o. sp. k., ul. Człuchowska 66B/41, 01-360 Warszawa. 

 

CZY TWOJE DANE SĄ PRZEKAZYWANIE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Przy prowadzeniu naszej strony korzystamy z narzędzi dostarczanych przez podmioty, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a niektórzy z naszych dostawców usług mogą przechowywać Twoje dane poza ww. terytorium (np. Google, LLC). Ilekroć mogłoby dochodzić do przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, odbywa się to wyłącznie w ramach procedur zgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych – np. dane są przekazywane do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony. Przykładem takiego kraju są Stany Zjednoczone i mechanizm „Tarczy Prywatności”, który polega na certyfikowaniu przedsiębiorstw zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych pod kątem tego, czy stosują odpowiednie reguły w zakresie ochrony danych osobowych. Nasi dostawcy usług posiadają odpowiedni certyfikat zgodności. Tu możesz dowiedzieć się więcej: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active