#radiozet #programmatic #dv360

Efektywnościowa kampania zasięgowa w oparciu o Display&Video 360

O Kliencie:

Radio ZET to jedna z największych i najpopularniejszych stacji radiowych, która każdego dnia towarzyszy milionom słuchaczy. Można tu usłyszeć różnorodną muzykę i rzetelne informacje z kraju i ze świata. Inspiruje, dostarcza rozrywki i daje do myślenia, kierując program do dorosłych Polaków. Od początku istnienia stacja stawia na profesjonalizm i osobowości.

Wyzwanie:

Radio ZET zwróciło się do nas w celu realizacji dużej kampanii świadomościowej związanej z konkursem radiowym o zasięgu ogólnopolskim. Obok kwestii związanych z budowaniem zasięgu i świadomości celem nadrzędnym było pozyskanie maksymalnie dużej liczby uczestników, którzy do konkursu zgłaszali się przez dedykowany akcji formularz kontaktowy. Wyzwaniem przed którym stanęliśmy był zarówno mocno ograniczony czas trwania akcji (1,5 miesiąca), z góry założony, nieprzekraczalny koszt pozyskania uczestnika konkursu a także konieczność docierania wyłącznie do użytkowników nie związanych z Radiem ZET (użytkownicy znajdujący się na wszelkich listach remarketingowych, listach odbiorców zarówno w Google Analytics jak i Google Ads zostali z akcji wykluczeni).

Właściwym medium umożliwiającym realizację powyższych założeń okazało się Display & Video 360 – narzędzie umożliwiające programatyczny zakup powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym dając tym samym możliwość budowania zasięgu w oparciu o większą liczbę dostępnych slotów reklamowych jak i formatów reklamowych niż Google Display Network. Co więcej, DV360 funkcjonuje w oparciu o Machine Learning a zatem kampanie prowadzone za jego pośrednictwem bazują na danych o konwersjach i – dzięki strategiom
automatycznym – mogą pod te konwersje być optymalizowane.

Od początku jasnym stało się, iż kampania dla Radia ZET będzie prowadzona w sposób dynamiczny jednak zgodnie z przewidzianym (i sprawdzonym) harmonogramem żywotności kampanii, który pozwolił nam maksymalizować ekspozycję reklam przy jednoczesnej realizacji założeń dot. kosztu pozyskania uczestnika konkursu.

Jesteśmy dumni z:

  • Wyświetlenia na najbardziej znanych portalach w kraju użytkownikom reklamy promującej konkurs prawie 140 000 000 razy
  • Dostarczenia do witryny konkursowej prawie 200 000 użytkowników
  • Dostarczenia Klientowi prawie 25 000 uczestników konkursu
  • Osiągnięcia kosztu pozyskania uczestnika na poziomie 6% niższym niż zakładały wytyczne Klienta i estymacja
  • Osiągnięcia stawki za kliknięcie w reklamę na poziomie 21% niższym niż zakładały wytyczne i estymacja
  • Osiągnięcie widoczności reklamy na poziomie 16% wyższym niż zakładały wytyczne i estymacja

Nasze działania:

Żywotność kampanii podzieliliśmy według 3 faz z których każda miała jasno sprecyzowane cele do realizacji:

I. Budowanie świadomości

Celem była maksymalna ekspozycja reklamy i dotarcie do możliwie najszerszego grona użytkowników. Maksymalizacja zasięgu pozwoliła na szybkie zebranie danych dotyczących użytkowników konwertujących, które wykorzystane zostały do procesów optymalizacyjnych przewidzianych w kolejnych fazach

II. Optymalizacja i selekcja

Celem była maksymalizacja liczby konwersji w oparciu o najbardziej efektywne metody kierowania wykorzystane w fazie I. Na tym etapie skupiamy się na doinwestowywaniu najbardziej skutecznych metod kierowania przy jednoczesnej ich optymalizacji. Zmianie ulega również strategia bidowania, która od teraz ma za zadanie skupiać się na pozyskiwaniu użytkowników konwertujących a nie klasycznej ekspozycji reklamy (jak miało to miejsce w fazie I)

III. Finał akcji – retencja

Działania skupiły się wokół retencji użytkowników już wcześniej zaktywizowanych. Rośnie rola remarketingu a działania efektywnościowe nakierowane są na selektywne grupy odbiorców wykazujących największe zainteresowanie akcją.

Efekt:

Pierwsze dwa tygodnie akcji przeznaczyliśmy na zebranie danych, które posłużyły wykorzystaniu strategii bazujących na machine learning. W efekcie koszt pozyskania uczestnika konkursu w fazie II był niższy o 65% niż w fazie I – z kolei w fazie III o 35% niższy niż w fazie II. Podobne proporcje efektywnościowe zostały zachowane również w kontekście ilościowym: liczba pozyskanych do konkursu użytkowników w fazie II była aż o 70% większa niż w fazie I, natomiast w fazie III o 23% większa niż w fazie II. W ostatecznym rozrachunku, dzięki zastosowaniu sprawdzonego systemu żywotności kampanii – mimo ograniczonego czasu emisji – udało się zrealizować założenia efektywnościowe akcji z nawiązką.

Ty też chcesz osiągnąć takie dobre efekty? Pomożemy Ci.

Napisz do nas

Case study

Czytając dane naszych Klientów, natrafiamy na różne wyzwania - dzięki naszym umiejętnościom wychodzimy z nich obronną ręką. Poznaj historie naszych Klientów.

#ŻAK #Ads

Zwiększyliśmy liczbę zapisów na kursy przy równoczesnym obniżeniu kosztów konwersji
Sprawdź

#Wodguru #FacebookAds #SocialMedia

Zwiększyliśmy liczbę rejestracji, wykorzystując ebooki i automatyczne kierowanie na Facebooku
Sprawdź

#Topestetic #Ads #YouTube

Zwiększyliśmy zaangażowanie odbiorców dzięki Video Ad Sequencing w oparciu o wyniki Brand Lift Study
Sprawdź